سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

قدر دوست
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

تو بر کنار فراتی ندانی این معنی

به راه بادیه دانند قدر آب زلال

اگر مراد نصیحت کنان ما این است

که ترک دوست بگویم، تصوری است محال

سعدی