سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

خواب و بیدار
ساعت ٢:۳٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

شب دراز نخفتم که دوستان گویند

به سرزنش: عجباً للمحبّ کیف یَنام

سعدی