سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

رنج راه
ساعت ٤:٢۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

سعدی اگر طالبی، راه رو و رنج بر

یا برسد جان به حلق، یا برسد دل به کام