سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

خاطر دوست
ساعت ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

گیرند مردم دوستان نامهربان و مهربان

هر روز خاطر با یکی، ما خود یکی داریم و بس

سعدی