سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

بی صبری
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

تا قوت صبر بود کردیم

دیگر چه کنیم اگر نباشد؟

سعدی