سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

آه نیمه شب
ساعت ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

هیچ قفلی نیست نگشاید به آه نیمشب
مانده ای در عقده ی دل اینقدر حیران چرا

هیچ میزانی درین بازار چون انصاف نیست
گوهر خود را نمی سنجی به این میزان چرا
صائب