سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

بیخوابی
ساعت ٢:٤٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

 

در این برهوت بی خوابی
مگر چه کرده ام
که شاعرتر از اندوه آدمی ام آفریده اند؟

سیدعلی صالحی