سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

ترک یار
ساعت ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

تنگ چشمان نظر به میوه کنند

ما تماشا کنان به بستانیم

ترک جان عزیز بتوان گفت

ترک یار عزیز نتوانیم

سعدی