سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

حدیث عشق
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ امرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

گهی بر درد بی درمان بگریم

گهی بر حال بی سامان بخندم

مجال صبر، تنگ آمد به یک بار

حدیث عشق بر صحرا فکندم

سعدی