سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

آتش محنت
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٥ امرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

 

به تولای تو در آتش محنت چو خلیل

گوییا در چمن لاله و ریحان بودم

تا مگر بک نفسم بوی تو آرد دم صبح

همه شب منتظر مرغ سحرخوان بودم

سعدی