سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

نسیم سحری
ساعت ٤:٤۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

شب دراز به امید صبح بیدارم

مگر که بوی تو آرد نسیم اسحارم

من از حکایت عشق تو بس کنم؟ هیهات

مگر اجل که ببندد زبان گفتارم

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

یکی تمام بود مطلع بر اسرارم

سعدی