سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

جمعه
ساعت ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۳ آذر ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: ادبیات
بــرون نـمــی رود از خـاطـرم خـیـال وصـالـت

 

اگر چه نیست وصالی ولی خوشم به خیالت

 

 

رهی معیری