سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

راه بادیه
ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

سعدی