سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

راهنمای شادی
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

 

ﻛﺠﺎ ﻳﺎﺭی ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﻭﺭطه ی ﻏﻢ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺳﻮی شادی ﺭﻫﻨﻤﺎیی
ﺯ ﺣﺪ ﺑﮕﺬﺷﺖ ﺭﻧﺞ ﻭ ﺧﻮﺍﺭی ﻣﻦ
ﺧﺪﺍﻳﺎ، ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﺩﺭﺩ بی ﺩﻭﺍیی؟

م.یوسفی