سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

مونس دیرین
ساعت ۸:٥٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٥   کلمات کلیدی:


همدمی نیست که با او نفسی بنشینم
جز غم عشق تو کان مونس دیرینه ماست

ابن حسام خوسفی