سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

خواب و خیال
ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

شبی خیال تو گفتم ببینم اندر خواب

ولی ز فکر تو خواب آیدم؟ خیال است این

سعدی