سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

آرزوی خواب
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

به خوابی آرزومندم و لیکن

سر بی دوست چون باشد به بالین؟

سعدی