سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

کنج خلوت
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

اگر کنجی بدست آرم دگربار

منم زین نوبت و تنها نشستن

سعدی