سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

درد نهان
ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

هزارم درد می‌باشد که می‌گویم نهان دارم

لبم با هم نمی‌آید چو غنچه روز بشکفتن

سعدی