سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

مهر روزگار
ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ مهر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

سعدی به روزگاران، مهری نشسته در دل

بیرون نمی‌توان کرد، الا به روزگاران