سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

شکار کینه
ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

 

چون ز خود رسته، گشادم پر و بال بسته
با نگاه حسد و کینه شکارم کردید

گلرخسار صفی اوا