سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

دنیا مزرعه آخرت
ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: فلورانس اسکاول شین

 

عیسی مسیح آموخت که زندگی یک بازی بزرگ و مجموعه‌ای از دادن ها و پس گرفتن هاست.
"آدمی هر آنچه را که بکارد، همان را درو خواهد کرد."
بازی زندگی و چگونگی آن - صفحه 25
چهار اثر؛ فلورانس اسکاول شین - برگردان نشمیل مشتاق - نشر نقش و نگار
The writing of florence scovel shinn the game of life and ...