سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

نیایش
ساعت ٢:٢٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: فلورانس اسکاول شین

 

مشکل اغلب مردم این است که
می خواهند پیشاپیش از چون و چرای مسائل شان با خبر بوده
و به دست خود مشکلات شان را حل کنند.
این افراد حتی می خواهند به پروردگار متعال دیکته کنند که چگونه دعاهایشان را اجابت کند!
در واقع آنان به حکمت و خلاقیت خداوند ایمان راستین ندارند.
آنان دست به دعا برمی دارند و راه مورد نظر را به خدا نشان می دهند و با این کار عرصه را برای محقق شدن خواسته هایشان تنگ می کنند.

چهار اثر؛ فلورانس اسکاول شین - برگردان نشمیل مشتاق - نشر نقش و نگار
صفحه 297
The writing of florence scovel shinn the game of life and ...