سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

قدرت کلام
ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: فلورانس اسکاول شین

 

کسی که به قدرت گفتار آگاهی دارد،
سعی می‌کند مراقب حرف زدنش باشد.
او با بررسی اثر گفتارش درمی یابد،
پیامد سخنانش بی هدف و بیهوده نیست.
انسان به طور پیوسته و از طریق گفتارش، قانون هایی را در مورد خود وضع می‌کند.

بازی زندگی و چگونگی آن - صفحه 43
چهار اثر؛ فلورانس اسکاول شین - برگردان نشمیل مشتاق - نشر نقش و نگار
The writing of florence scovel shinn the game of life and ...