سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

تنهایی
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

ز گفت و گوی عوام احتراز می‌کردم

کزین سپس بنشینم به کنج تنهایی

سعدی