سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

خاطر تو
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ مهر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

هرکس به تماشایی، رفتند به صحرایی

ما را که تو منظوری، خاطر نرود جایی

سعدی