سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

خواب مجنون
ساعت ٤:٥٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

چشم مجنون چو بخفتی همه لیلی دیدی

مدعی بود اگرش خواب میسر می شد

سعدی