سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

نازلی
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: وبگردی

در میان زباله های شهر پی نشانی می گشتم

نشانی دلم

که دورش انداختی

وقتی که ساعت نه ضربه نواخت...

نقل از نازلی