سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

عشق را معصومیت و نجابتش عشق می‌کند. . .
ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: وبگردی

به چشم‌های هوس‌آلودی که به استقبال عشق آمده‌اند بگویید از همان راه

آمده بازگردند که عشق هرگز در قاب چنین چشم‌هایی نخواهد نشست!

به قلب‌های حقیری که در پی عشق می‌گردند بگویید عشق حس بزرگی

است، حتی اگر هم بخواهد در خانه‌ی تنگشان جا نمی‌گیرد.

به آنها که سخت می‌بخشند، سخت می‌بخشایند، دیر می‌گذرند، بگویید

آنکس که دیکته ساده «مهر» را نمی‌تواند بنویسد او را چه به سرودن غزل

هزاربیتی عشق . . .

عشق نه اسیر می‌کند، نه اسیر می‌شود، نه تمنا می‌کند، نه بی خیال می‌شود . . .

نقل از رب دوشامبر الهی