سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

بی برگ رفتن
ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

از دم سرد خزان برگی که می افتد به خاک 
از جهان بی برگ رفتن یاد می آید مرا
صائب