سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سر پر شور
ساعت ٤:٥٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

 

این سر پر شور کز قسمت نصیب من شده است 
زود خواهد کرد با منصور، هم بالین مرا
صائب