سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

آب اجل
ساعت ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ آذر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

 

فرقی نمی کند چه روی زمینی، چه روی بام
این عمر رفته، گشته تبه یا شده به کام
کودک، صغیر، پیر و جوان، پخته یا که خام
"آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام
بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد "


محمدابراهیم توکلی کارشک