سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

ابر گریه
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

زمین تشنه را باران نبودی بعد ازین حاجت

اگر چندانکه در چشمم سرشک اندر سحابستی

سعدی