سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

عشق و عقل
ساعت ٢:٥٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

فرمان عشق و عقل به یک جای نشنوند

غوغا بود دو پادشه اندر ولایتی

سعدی