سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

گشایش
ساعت ٢:٥٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

دری بروی من ای یار مهربان بگشای

که هیچکس نگشاید اگر تو در بندی

سعدی