سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

اختر
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ بهمن ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

گر به کنار آسمان، چون تو برآید اختری

روی بپوشد آفتاب از نظرش به معجری

سعدی