سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

خاموشی عاشق
ساعت ٢:٥٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

موجب فریاد ما، خصم نداند که چیست

چاره‌ی مجروح عشق، نیست بجز خامشی

سعدی