سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

کر و کور
ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: فریدون مشیری

 

گفتم‌: به سرنوشت بیندیش و آسمان، 
گفتی‌: غمین مباش که آن کور و این کر است!
دیدی که آسمان کر و سرنوشت کور،
صدها هزار مرتبه از ما قوی‌تر است‌؟
فریدون مشیری