سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

خشت خام
ساعت ٥:٥٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ دی ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

زانهمه قصر که کردیم بنا، قسمت ما

خشت خامی است که در زیر سر خود داریم

صائب تبریزی