سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

انصاف
ساعت ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

ز اخوان راضیم تا دیدم انصاف خریداران

گوارا کرد بر من چاه را، از قیمت افتادن

صائب تبریزی