سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

مجنون کوهکن
ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات

 

ز من حکایت مجنون و کوهکن بشنو

که ما فلک زدگان، طفل یک دبستانیم

سلیم طهرانی