سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

بهاران
ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: فریدون مشیری
زمستان ملال‌انگیز بگذشت،
بهاران خنده بر لب،
آشنا کرد
...
تماشا کن تبسم‌ های او را؛
تبسم کن که خود را گم کند گل

فریدون مشیری