سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

شور و تلخ و تند
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ دی ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

 

از شور و تلخ و تند بسی بر جهان گذشت
صدها ستاره نیر از این کهکشان گذشت
برما چه مهربان و چه نامهربان گذشت
"زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت
ناچار کاروان شما نیز بگذرد "

محمدابراهیم توکلی کارشک