سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

نشان عاشق
ساعت ٧:٥٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب


کمال عشق باشد بی‌نشان و نام گردیدن
ز نقصان است اگر نام و نشانی هست عاشق را
صائب