سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

گمنام
ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب


گرفتم گوشهٔ غاری ز گمنامی، ندانستم
که کوه قاف می‌سازد بلند آوازه عنقا را
صائب