سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

قفس دلگشا
ساعت ۸:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب


مکن تکلیف سیر گلستان ما گوشه‌گیران را
که باغ دلگشایی هست در کنج قفس ما را
صائب