سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

صبر بر باد رفته
ساعت ٦:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار
کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد


حافظ