سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

پند صواب
ساعت ٦:٥۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


پند حکیم محض صواب است و عین خیر
فرخنده آن کسی که به سمع رضا شنید
حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس
دربند آن مباش که نشنید یا شنید!