سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

چاره صبر
ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


صبر است مرا چاره هجران تو لیکن
چون صبر توان کرد که مقدور نماندست
در هجر تو گر چشم مرا آب روان است
گو خون جگر ریز که معذور نماندست

حافظ