سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

زنده دل
ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ


هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

حافظ